tisdag, april 28, 2009

Harold Pinter - "The Birthday Party"

Svenska akademien uttrycker det bättre, men jag gör ett försök. Pinters dramer kännetecknas av: 1. vardaglig, kvasi-realistisk, Pinteresque dialog 2. karaktärer utan historia 3. hotfullhet utan klargjort ursprung 4. osympatiska kvinnokaraktärer 5. till synes omotiverat våld mellan män.

Stanley Webber hyr rum på kustort söder om London. Hyresvärden behandlar honom som sin son/älskare. Hon hävdar också att det är hans födelsedag, vilket Stanley förnekar. Två män anländer lagom till festen; de tycks vara där speciellt för Stanleys skull. Våldsamheter utbryter. Det slutar med att de tar honom med sig, bort från rummet, huset och kanske orten. Ronald Hayman föreslår, utan att bestämt hävda, att The Birthday Party kan tolkas som en betraktelse av makt och kritik över samhällsförtryck, där de två männen representerar den hotfulla och potentiellt dödliga norm Stanley desperat försöker undkomma (alternativa tolkningar här). Ett perfekt drama, anser jag, vilket inte The Caretaker är. Potentiellt mer intressant men alltför spretande, klumpigt och otydligt. Ialla fall på papper.

Inga kommentarer: