måndag, december 23, 2013

Half the Sky: How to Change the World

Hanna Rosins The End of Men: And the Rise of Women resulterade i kommentarer från manliga medpassagerare på flyget. Titeln provocerade. Innehållet inte så mycket eftersom Rosin beskriver slutet enbart för amerikanska män från den traditionella arbetarklassen. Så varför nämna Rosins bok här? Jo, för att den ledde till Nicholas D. Kristofs och Sheryl WuDunns Half the Sky: How to Change the World. I vissa upplagor är undertiteln Turning Oppression into Opportunity for Women Worldwide, vilket säger mer om vad boken handlar om: socialt entrepenörskap, kvinnors utsatta situation i ett globalt perspektiv och vikten av att satsa på kvinnor i utvecklingsländer. Intelligent, engagerande och full av hopp, fastän fokuseringen på på trafficking, hedersmord och AIDS. Erbjuder dessutom konkreta tips på vad man kan göra för att förändra situationen. Det är bra. Läs du också.
p.s. boken finns översatt till svenska.

Inga kommentarer: