tisdag, december 16, 2008

les clichés saganesques

"Varför begränsade Sagan med sin enastående talang sina ämnesval till en snäv intimsfär? Varför pub­licerades det inte i Frankrike en enda roman som behandlade ockupationstiden eller krigsslutet?"

I sin recension av Fran­çoise Sagan: A toute allure skriver Ruth Lötmarker om Marie-Dominique Lelièvres tes - dvs. Sagan som franska efterkrigssamhällets balsam för det dåliga samvetet.

Inga kommentarer: