fredag, juli 20, 2018

Steven Johnson: Ghost Map (2006)

Steven Johnsons bok om koleraepedemin i Soho 1854, The Ghost Map, är fascinerande läsning på fler plan. Först och främst är det en kulturhistorisk berättelse om hur en läkare och en präst tillsammans lyckades stoppa en epidemi som tog död på hundratals människor på bara några veckor. Det är också en ganska skrämmande tillbakablick som leder in i framtiden. Vilken blir nästa stora epidemi och hur ska vi överleva den?  Men det jag kanske läser med största nöje är hans avvikelser från huvudberättelsen. Mest för att de tvingar mig att fundera över om han verkligen har rätt. T.ex. så menar Johnson att boende i städer faktiskt är mer miljövänligt än att bo på landet, trots att motsatsen ofta hävdas:

"From an overall ecosystems perspective, if you're going to have 10 million human beings trying to share an environment with other life-forms, it's much better to crowd all 10 million of them into a hundred square miles than to spread them out, edge-city style, over a space ten or a hundred times that size. If we are going to survive as a planet with more than 6 billion people without destroying the complex balance of our natural ecosystem, the best way to do it is to crowd as many of those humans into metropolitan spaces and return the rest of the planet to Mother Nature. " (p. 233) 

Johnson ignorerar här luftföroreningar som tar död på människor (se här t.ex. i London) och idiotiska stadstrender, som att torka sig i rumpan med blöta servetter som inte bryts ner (se här ännu ett London-exempel), men helt fel har han nog inte. Mer spännande är dock hans påpekande att städer hämmar  den mänskliga tillväxten. Sjukhus med förlossningsmottagningar hittas i städer, vilket medför att fler barn överlever födseln, vilket historien visar innebär att kvinnor föder betydligt färre barn. Det betyder att den mänskliga tillväxten på sikt kommer att stanna av, vilket i längden också är bra för miljön: "As urbanization continues worldwide, current estimates project that the earth's human population will peak at around 8 billion in 2050. After that, it's population implosion that we'll have to worry about." (p. 234). När Johnson skrev sin bok bodde majoriteten av människor fortfarande på landsbygden. Året efter rapporterades att majoriteten av människor nu bor i städer. 

Inga kommentarer: